Vad är det som inte fungerar?

Säj inte nej!

Efter att idag kört tolv personer från ett ” mellanboende” till en secondhand har jag funderat en del. Dessa människor, varav nio är under 30 år, har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd och väntar nu på en lägenhet i Göteborgs kommun. De är glada att de äntligen ska få ett eget boende och med små medel försöker det utrusta sitt hem så gott det går.
Under bilturerna fick jag höra hur flera av dem redan bott i Sverige i 3 år! De har lärt sig en del svenska på språkcafe, ännu inte påbörjat SFI! Någon har haft något litet arbete.
Jag frågar mig vad det är som inte fungerar. Hur kan det få ta så lång tid att utreda skäl till asyl? Det finns alltför många människor i Sverige som vill stoppa invandringen, den kostar för mycket är oftast argumentet. Men vad är det som kostar? Jo en långsam handläggning och brister i att se till att dessa människor kommer ut i studier och arbete.

Jag har ett mycket nära och konkret exempel där arbete finns och företaget nu väntat sedan i maj (4 månader) på att arbetsförmedlingen skall godkänna upplägget. Papper fylls i och lämnas in men under tiden byter man namn mellan ” nystartsjobb” och ” instegsjobb” och då måste nya formulär med samma uppgifter och påskrifter göras om. Sedan blev det semester!

Detta kostar, både samhället och på det personliga planet. En människa som vill jobba och försörja sin familj, få arbetskamrater och bli en del av samhället, får vänta och bli en bricka i ett spel.
Säg inte nej den 9/9 utan rösta för riktig integration! Du kan också vara en viktig del i detta. Var med i en förening, organisation som arbetar för detta. Delta i språkcafe, knyt kontakter, förmedla kontakter. Dessa människor jag möter i mitt volontärsarbete är målmedvetna och vill studera och/eller arbeta. Det är inte samhället som kommer att lyckas med detta utan VI tillsammans.