Skapandet skapar möten

Det finnas så många syften och effekter med våra hantverksträffar med kvinnor som flytt till Sverige. För en del av dem blir detta sättet att komma ut på egen hand och få göra ” sin” grej. Hantverk finns som tradition i alla kulturer och vi har ett gemensamt ”språk” i detta. Under våra träffar får vi också anledning att träna svenska språket i olika moment av skapandet och tillfälle att ” vardagsprata”. Väder och vind, vad som händer under veckan……
Tillsammans med gruppen har vi besökt en Symässa och gjort studiebesök hos Askims vävstuga. Så roligt att skapa flera möten.

 

I helgen deltog vi på Mikaelskyrkans hantverksmässa där allt från nyckelringar och bokmärken till kuddar och plädar fanns med på bordet. Försäljning är roligt och att se att någon annan värdesätter det vi gjort känns fint, men det finns så mycket mer….
Återigen blev det tillfälle att visa på och berätta om företeelser som för oss kan vara självklara. Promenaden fram till kyrkan, där vi passerade otaliga gravstenar, läsa och förstå informationen om födelsedatum och dödsdag, att vi i Sverige vanligtvis blir rätt gamla….. var intressant. Vi tittade in i kyrksalen, de som ville tände ljus…..
Vid vårt bord fick vi presentera vår hantverksgrupp och återigen blev det fler möten. Det händer något inom var och en när vi befinner oss i ett större sammanhang, blir en av alla andra. Det blev flera fina samtal med andra säljare.  Dessutom tror och hoppas jag att det händer något hos alla som stannade till vid vårt bord, hälsade och var nyfikna. TACK till ALLA nyfikna, välkomnande och inkluderande människor som kom till bordet och TACK till våra hantverkande kvinnor som var med.