Recept på integration

Det finns inte ett recept och varianterna är många och lokala. Ingredienserna kan variera och det behövs många bidrag.

Under veckan har Flyktinghjälp varit med på arbetsplatsträff där en nyanländ förhoppningsvis snart är igång med arbete. Ett arbete på ett lager varvat med SFI-studierna blir ett viktigt led för att komma in i vårt samhälle. Att träna språket med arbetskompisar under fika- och lunchrast och dela vardagsliv med andra är en viktig ingrediens.

En annan del i vårt arbete blev att lämna kastruller, spel, pussel, tv och dvd- spelare samt filmer som samlats in till ett boende, där vuxna som fått uppehållstillstånd bor i väntan på egen bostad. I det ombyggda boendet erbjuds alla ett eget rum och del i gemensamt kök. De flesta saknar husgeråd och något att syssla med under fritiden. Studier i svenska fyller deras tid under dagen men på kvällar och helger behövs något att roa sig med. Boendet startade upp i mitten av mars och tillsammans med personal funderar vi på möjligheter till att samverka kring aktiviteter såsom språkcafé, promenader, fotboll…..

Flyktinghjälp jobbar utifrån ett brett perspektiv och ser möjligheter istället för svårigheter. ”Vi tager av vad vi haver” och försöker laga något gott.