Om Flyktinghjälp.se

Tre stolpar
Föreningens syfte är att vara till stöd för icke etablerade svenskar. Verksamheten organiseras via privata initiativ, som uppmärksammar dels den oerhörda utsatthet människor på flykt befinner sig i, och dels den svåra vardagen de har i samhället.

Vår vision är att bidra till ett värdigt och välkomnande mottagande. Och för att skapa ett hållbart samhälle, där alla individer som kommer till Sverige kan få en rättvis chans att starta ett bra liv.

Vårt mål är att fortsätta arbeta med segmentet kläder med stöd av sociala medier och att fortsätta växa på olika aktiviteter som bidrar till föreningens syfte och föreningens vision.