Nu är vi en ideell förening

Under rubriken ”Om oss” kan du läsa mer om vår verksamhet och hur du kan bli medlem.

Just nu organiserar och planerar vi vår framtida verksamhet, aktuell info ska ni hitta här och på vår Facebooksida www.facebook.com/flyktinghjalp.

Tack för att du gör det möjligt för oss att hjälpa. Tack till dig som ger lika mycket som tack till dig som lägger din tid på Flyktinghjälp.se.
Du är ovärderlig!