En hoppfylld dag…

En hoppfylld dag…
En vårvarm dag som lockade till utelek. Flyktinghjälp aktiverade barn och vuxna och gav de som behövde ett lyssnande öra. För några innebar ” hoppet” en ren fysisk aktivitet där vi räknade hur långt vi kom i hopprepsövningarna. För andra är ” hoppet” något ovisst, vad kommer att hända mig? Vi har inte svar men vi kan möta dem i deras frågor och funderingar.

Söndagsförmiddag på Sagåsen där fem volontärer från Flyktinghjälp öppnade upp aktivitetshuset. Många barn och vuxna, en del med mycket energi. Då var det perfekt med sol och värme så vi kunde hoppa hopprep och hitta på andra aktiviteter ute. Pingisbordet användes också flitigt. Så gott att få möjlighet till fysiska sysselsättningar och minska oron och stressen.

Vid vårt besök tidigare i veckan blev vi uppmärksammade på en familjs behov av barnkärra. Det kunde vi lösa idag samt även ha ett par till i lager.

Efter avslutad tid kunde vi summera ett stort antal behov vi tillfredsställt. Blöjor och mensskydd hade delats ut och några kvinnor fick med sig handarbeten såsom garner, virknålar och stickor med sig. Barnen fick tillfälle att pyssla, och vi avrundade med gemensam sång och lek. Vi ger lite av vår tid och ser att det är av stor betydelse för individen att bli bekräftad och sedd.