Du kan också bygga…… bygga ett samhälle där alla får känna sig delaktiga

 

I veckan som gick fick vi från Flyktinghjälp.se en inbjudan till en Integrationsdag anordnad av Erlandssons Bygg.  Vi fick en inblick i hur företag som samverkar med arbetsförmedling och kommunala aktörer lyckas med  projekt med nyanlända ungdomar.

Vi fick också ta del av forskning kring kostnader i samband med flyktingmottagandet. Det är tydligt att det kostar, mycket. Vi har utmaningar att lösa. Men det är också så att om vi hjälps åt så kommer Sverige att växa, precis som vi gjort historiskt. Vi har haft flyktingströmmar tillbaka i tiden och dessa har bidraget till att vi idag har ett Sverige med god ekonomi. I de flesta serviceyrken såsom busstrafik, taxi, sjukvård har vi människor som arbetar från olika kulturer. Hur skulle vi klara oss utan dem?

Nu krävs det att vi alla hjälper till när en större mängd flyr från krig och förföljelse och en del av dem hamnar hos oss. Det absolut viktigaste för att vi skall lyckas är att våra nyanlända kommer i arbete och det snabbt. Det får och skall inte behöva ta 7-15 år för nyanlända att bli självförsörjande!

Låt oss alla vara med och påverka på våra arbetsplatser och i våra kontaktnät för att skapa sysselsättning. Det finns olika sätt och nyfikenhet och möten skapar möjligheter.

Tänk om COOP, Hemköp, ICA….. utmanar varandra i att skapa ett jobb i varje större butik…. alla MacDonalds…. Vem vill inte bli bäst?

Se filmen som beskriver ett härligt projekt, och inspireras

Integration är MÖTEN. Kom och var med i möten med nya grannar, lyssna och var nyfiken. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som vi alla tjänar på!