Det här är Flyktinghjälp

Flyktinghjälp har funnits som ideell förening sedan 2016, nu har vår verksamhet övergått i ny form.

Vi har nu avslutat vårt föreningsarbete och arbetar vidare under andra former. Vårt engagemang har inte upphört, vi väljer bara att verka på annat sätt. Vårt fokus är fortfarande att stötta nyanlända personer genom att försöka tillfredsställa de behov och önskningar som de bär med sig. Vi koncentrerar våra insatser i Göteborgsområdet där vi har ett stort kontaktnät av volontärer och nyanlända familjer.

Vi fortsätter att skapa gemensamma aktiviteter, hjälpa med myndighetskontakter m.m. På så sätt vill vi skapa goda och välkomnade möten där människor kan känna en trygghet trots den oro de kommer ifrån. Vårt motto är;

Människors lika värde, värme och medmänsklighet