Vad vi vill

Vi drivs av synen på alla människors lika värde, behov av värme och medmänsklighet.
Vi möter barn, unga och vuxna som lämnat sitt land för att söka en trygghet här. I dessa möten vill vi låna dem våra öron, möta deras blick och ge dem våra leenden. Vi vill lyssna till deras önskningar och tillfredsställa de behov vi kan.
Vi vet att många, kanske de flesta, som vi möter, inte kommer att erbjudas en framtid i Sverige. Vi vill ändå göra deras möte med Sverige så positiv som möjligt.