Det här är Flyktinghjälp

Människors lika värde, värme och medmänsklighet – Det är vad vi på Flyktinghjälp arbetar efter.

Flyktinghjälp är en ideell förening som möter barn, unga och vuxna som lämnat sitt land för att söka en trygghet i Sverige. Flyktinghjälp är en plats för nyanlända personer att få hjälp med att tillfredsställa de behov och önskningar som de bär med sig. Vi vill möta deras blick, lyssna och ge dem vår värme.

En del av de människor vi möter är här tillfälligt medan andra erbjuds att stanna. Oavsett vad framtiden visar vill vi på Flyktinghjälp göra människors möte med Sverige så positivt som möjligt.

Vi skapar gemensamma aktiviteter och bidrar med alltifrån klädinsamlingar, hjälp med myndighetskontakter, fadderverksamhet m.m. På så sätt vill vi skapa goda och välkomnade möten där människor kan känna en trygghet trots den oro de kommer ifrån.

Läs mer om vår verksamhet och vad vi gör

 

Vill du bidra?

Det enda som begränsar oss är vår tid. Därför är vi i ständigt behov av fler volontärer som kan tänka sig att ge lite av sin tid till vår verksamhet. Vi har behov av alltifrån hjälp under våra aktiviteter, insamlingar , vår fadderverksamhet m.m. Du bestämmer själv hur mycket tid som du vill och har möjlighet att bidra med och förbinder dig inte till ett visst antal timmar. Har du en idé eller tanke om på vilket sätt du skulle vilja engagera dig?  Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Du behövs!

Läs mer om hur du kan engagera dig